Kontakt

Dane kontaktowe

Adres e-mail:

kontakt@amj.com.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek 08:00 – 16:00.

Telefon kontaktowy:

+48 74 831 31 31

Konto mBank numer:

64 1140 2004 0000 3202 4961 2705

AMJ Jaroszyńscy 

 Sp.j.Bohaterów Getta, 2058-200 Dzierżoniów 

NIP 882-000-88-55  

REGON 891074340 

KRS – 0000411397

AMJ Jaroszyńscy 

Sp.j.Bohaterów Getta 

2058-200 Dzierżoniów 

NIP 882-000-88-55  

REGON 891074340 

KRS – 0000411397

Administrator danych osobowych, którym jest AMJ Jaroszyńscy Sp.j., ul. Bohaterów Getta 20, 58-200 Dzierżoniów, NIP 888-000-88-55 informuje, że podane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu kontaktu z Panią/Panem przez okres kontaktowania się. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży, także na podstawie czynności zainicjowanych poprzez kontakt klienta oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu, dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania Pani/Pana odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Formularz zlecenia bezpłatnej wyceny naprawy

Klauzula informacyjna: Administrator danych osobowych, którym jest AMJ Jaroszyńscy Sp.j., ul. Bohaterów Getta 20, 58-200 Dzierżoniów, NIP 888-000-88-55 informuje, że podane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu kontaktu z Panią/Panem przez okres kontaktowania się. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży, także na podstawie czynności zainicjowanych poprzez kontakt klienta oraz na budowaniu pozytywnych relacji z klientami. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu kontaktu, dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania Pani/Pana odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych